Instalació de moquetes i paviments PVC per a empreses

  • Assessorament personalitzat, tant a nivell tècnic com a professional, sobre el treball a realitzar.
  • Visita in situ, pel nostre Departament Comercial per veure l’estat real de l’obra.
  • Oferir possibilitats de productes a fi d’escollir el millor material, disseny i color adequats a cada necessitat.
  • Elaboració sense compromís del corresponent pressupost, segons els materials elegits, detallant els treballs a realitzar.
  • Transport gratuït dels materials a peu d’obra.
  • Disposem d’un variat equip de professionals per a la instal·lació de cada tipus de paviment, revestiment o cortinatge, garantint la qualitat i els bons acabats en les instal·lacions.
  • Control personalitzat de l’obra des de l’inici fins a la seva finalització.
  • Consells adequats per al bon comportament i durabilitat dels materials instal·lats, així com consells per al manteniment i neteja.
  • Disposem de totes les garanties i certificats profesionals: REA, certificats médics treballadors, assegurances RC y Accidents, Plà Propi de Seguretat e Higiene, certificats negatius de la AEAT i Seguretat Social.

El nostre servei per a empreses

moqueta

Productes per a empreses

foot-productos2

Obres i clients

cortinas screen